Doelstelling: Wie zijn wij

Begin 1998 leek het ons leuk maar vooral ook zinvol om als gelovigen met een bepaalde regelmaat bij elkaar te komen om samen de bijbel te openen en te onderzoeken. We zijn begonnen met een klein groepje van 6 personen en in de loop van de jaren zijn er langzaam maar zeker meer broeders en zusters de bijbelstudies gaan bezoeken. Dit hebben we al die jaren gedaan in huiselijke kring.

Halverwege 2006 hebben we besloten om de bijbelstudies in een grotere ruimte te gaan houden. Enerzijds omdat de groep eigenlijk iets te groot begon te worden voor een huiskamer. Anderzijds om de bijbelstudies ook toegankelijker te maken voor anderen. Tevens wisten we dat dit het juiste moment was, dit had ook voor een belangrijk deel te maken met de zeer gezegende tentcampagne van het NBC die we net achter de rug hadden. 


Doel

We hebben altijd het verlangen gehad om ons te verdiepen in het Woord van God en daardoor Jezus Christus beter te leren kennen. Dit los van kerkelijke en menselijke tradities, interpretaties, regels en dogma's. De bijbel zien wij als het Woord van God waarin Hij Zich aan ons bekend wil maken. Wij willen dat Woord graag onderzoeken en we gaan er daarbij vanuit dat de bijbel ten allen tijd zichzelf verklaart. Dit met als doel dat het Leven van Jezus Christus door ons gekend en geleefd zou worden en dat tot eer en heerlijkheid van onze hemelse Vader.

Ook komen we samen voor de gemeenschap die wij als gelovigen met elkaar hebben. Dat we van elkaar mogen leren en elkaar mogen verblijden, bemoedigen en vertroosten. Dat dit allemaal mag bijdragen tot opbouw van ons geloof, opdat wij zouden leren de Levende God te dienen. Tevens zal er ook af en toe aandacht aan evangelisatie geschonken worden.

Wij komen op dit moment 2 van de 3 zondagavonden bij elkaar. Op deze avonden wordt er gezongen, gebeden, met een bepaalde regelmaat brood en beker gevierd, maar bovenal wordt er aandacht geschonken aan het onderwijs dat God ons wil geven vanuit de Schrift. Een ieder van u is dan ook van harte welkom, óók als u (nog) geen christen bent. We kennen geen lidmaatschappen o.i.d. dus kom gewoon een keer geheel vrijblijvend een kijkje nemen.

Voor meer informatie zie "Agenda bijbelstudies" en "Contactgegevens".