Gratis Brochures

De brochures zijn GRATIS en ook de eventuele verzending is gratis. Ook is het mogelijk de brochures thuis of bij de bijbelstudies op zondagavond af te halen. Bij de bestelling het bestelnummer en het aantal vermelden. In geval van verzending duidelijk naam en adresgegevens vermelden. De bestelling kan telefonisch maar bij voorkeur per e-mail doorgegeven worden. Zie "Contactgegevens" voor de juiste gegevens

 

Bestelnummer + titel


B-01 - Wedergeboorte - De weg er naar toe
B-02 - Wedergeboorte - Het nieuwe leven
B-03 - Wedergeboorte - De hoop van Israël
B-04 - Wedergeboorte - De hoop der schepping
B-05 - Het herstel van Israël
B-06 - Het Goddelijk programma
B-07 - De genade van God
B-08 - Welk een Heiland!
B-09 - De rijkdom Zijner genade
B-10 - De enige weg tot God
B-11 - Behouden! Wat nu?
B-12 - Gouden kronen wachten u!
B-13 - Christus in u, de hoop der heerlijkheid